Privātuma politika - Expresspasts

Privātuma politika

Latvijas Pasts privātuma politika

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”, reģistrācijas numurs: 40003052790, adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000.

Mūsu misija ir nodrošināt kvalitatīvus pasta pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Mūsu pastnieki sasniedz attālākās viensētas, un Mēs spējam piegādāt sūtījumus uz jebkuru adresi pasaulē. Mēs esam pieejami ikvienam, vienmēr un visur.

Papildus tradicionālajiem pasta pakalpojumiem Mēs attīstām jaunus, mūsdienīgus piedāvājumus, lai kļūtu par klientu tuvāko palīgu ikdienas gaitās. Pie mums ir ērti, vienkārši un visu var nokārtot vienuviet.

Mūsu resursi nodrošina augstus kvalitātes standartus: motivēti darbinieki, unikāls pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un pārvadājumu tīkls, modernas tehnoloģijas.

 

Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai Mēs ievērotu  personas datu aizsardzības regulējuma prasības, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.
Dažreiz mums ir jāmaina Mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

 

Kādu kategoriju personas datus Mēs ievācam un kādēļ?

– Pasta pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums Mūsu pamata pakalpojumus – pasta sūtījumu apstrādi un piegādi. Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pamata pakalpojumus. Ērtākai savstarpējai saziņai Jūs varat izvēlēties norādīt savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.

Jūs varat saņemt SMS paziņojumu par Jums adresētu vienkāršu sūtījumu, ko neesam varējuši piegādāt Jūsu pastkastītē, norādot savu mobilā tālruņa numuru uz Jums adresēta sūtījuma. Tādā gadījumā par vienkāršo sūtījumu Jums tiks piegādāts SMS paziņojums ar aicinājumu ierasties pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese)

– Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs)

Pakalpojuma nodrošināšana
– Tālruņa numurs

– E-pasta adrese

Jūsu piekrišana
– Personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) veids Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

– Abonēšanas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums preses izdevumu abonēšanas pakalpojumus. Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt abonēšanas pakalpojumus. Ērtākai savstarpējai saziņai Jūs varat izvēlēties norādīt savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese)

– Maksājuma informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs, konta numurs)

Pakalpojuma nodrošināšana
– E-pasta adrese

– Tālruņa numurs

Piekrišana

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

– Finanšu pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu sniegšanu, tostarp skaidras un bezskaidras naudas pārskaitījumus (pārvedumus), pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi mājās, komunālo un citu pakalpojumu sniedzēju rēķinu apmaksu, aizdevumu un kredītu pieteikumu administrēšanu (pārsūtīšanu aizdevējam). Mums ir saistoši likumos noteiktie finanšu pakalpojumu sniedzēju pienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, Mums ir pienākums noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

Pakalpojuma nodrošināšana
– Personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati Mūsu likumīgā interese un likumiskais pienākums identificēt personas

– Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Mūsu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 3 mēnešiem.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Biometrijas dati (sejas attēls) Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

 

 

– Neadresētā reklāma/informatīvie materiāli

Pēc Jūsu piekrišanas Mēs Jūs informējam par dažādiem Mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm, ko Mēs piegādājam kā reklāmas un informatīvos materiālus. Ja Jūs vēlaties saņemt neadresēto reklāmu, Jums tas jānorāda Mūsu interneta vietnē vai kādā no Mūsu pasta pakalpojumu sniegšanas vietām.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

– Demogrāfiskie dati (vecums, dzimums, cilvēku skaits ģimenē)

– Sociālekonomiskie dati (ienākumi, valoda, mājdzīvnieku skaits, automašīna)

– Psihogrāfiskie dati (interešu loks, vaļasprieki)

Jūsu piekrišana

 

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
– Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika Jūsu piekrišana izmantojot ar pārlūka konfigurāciju

Vairāk informācijas par Mūsu pakalpojumiem atradīsiet šeit http://www.pasts.lv/lv/privatpersonam/

 

No kādiem avotiem Mēs savācam personas datus?

– Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Mūsu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (videonovērošana), Mūsu mājaslapu (piesakoties adresētās reklāmas saņemšanai) vai Mūsu klientu pašapkalpošanās portālu MansPasts (pasta sūtījumu noformēšanai).

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

– Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu reklāmas materiālu sūtīšanu. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Mēs Jūsu personas datus nododam trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

– Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

 

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

 

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

– Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

– Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

– Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

– Iebildums pret datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem.

– Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

– Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

– Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

– Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

VAS Latvijas Pasts
Ziemeļu iela 10,
Lidosta Rīga, Mārupes novads
LV-1000
info@pasts.lv
Informatīvais tālrunis: 27008001, 67008001

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

gints.puskundzis@pasts.lv

 

Privātuma politika

Aktualizēta 23.05.2018.

 

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu tās pilnā krāšņumā, aicinām jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

  Opera   Mozilla Firefox   Chrome